Zapraszamy rodziców wraz z dziećmi na diagnozę potencjału ucznia w ramach badania zdolności